کود درخت گردو در از بین بردن حشرات موذی نقش دارند

این کودهای سبز زمستانی علاوه بر محافظت از خاک، به ویژه در زمستان، مواد آلی را با میزان رطوبت بالاتری در بهار فراهم می کند. آنها غنی از زغال سنگ هستند، خاک را با نیتروژن و هوموس غنی می کنند.

توانایی کود درخت گردو ماده خام برای تبدیل شدن به مواد مغذی معدنی که می توانند مستقیماً توسط گیاهان جذب شوند یا به هوموس تبدیل شوند به ترکیب آن بستگی دارد.

مواد غنی از نیتروژن و کربن فقیر، مانند کودهای سبز جوان، نسبت به کودهای سبز قدیمی تر، که از قبل ذغال شده یا غنی از سلولز مانند چاودار هستند، دارای نرخ معدنی بالاتری هستند.

برای کوددهی سریع خاک، از کود سبز بهاره استفاده کنید. راه را برای جوانان باز کنید!

خردل یا فاسلیا در بهار. خردل، لوبیا و ماشک بهاره در پایان زمستان زمانی که گندم سیاه و فاسلیا منتظر گرم شدن زمین هستند، کاشته می شوند.

آنها ترجیحاً در برگ روز در حال افزایش و در حال کاهش کاشته می شوند. خواص آنها متفاوت است.

سوختی برای موجودات زنده: با کودهای سبز، باغبان دارای ذخایر زیادی از مواد آلی تازه است که می تواند پس از بریدن آنها را به خاک بازگرداند. کرم خاکی نقش اساسی در حیات خاک دارد.

کود

خاک هضم شده توسط کرم های خاکی بسیار ریز است و با نیتروژن (به شکل هوموس) و همچنین با مواد معدنی (کلسیم، منیزیم، فسفر، پتاسیم) غنی شده است.

این یک منبع با ارزش و رایگان کود است: از ریخته گری برای گلدان مجدد خود استفاده کنید! [آنها نقش مهمی در ساختار خاک دارند زیرا مخلوطی از مواد آلی و مواد معدنی هستند.

در بهار، اواخر تابستان و پاییز کود سبز بکارید: نیازی به آبیاری نیست، این دوره ها عموماً بارانی هستند.

مالچ پاشی را در تابستان بین دو محصول و در پایان پاییز ترجیح دهید، زیرا کودهای سبز به آب نیاز دارند و زمانی برای رشد ندارند.

کودهای سبز را بین درختان مانند شبدر (خطر کم رقابت در سطح ریشه) و مالچ پاشی تابستانی در اطراف درختان انتخاب کنید.